Call for Submissions

DEADLINE: 10th May / DYDDIAD CAU 10 MAI

rhaw Magazine is a new arts and culture magazine focusing on the creative work produced in North Wales, by both students and the local community. Our first issue is due to be published on the 1st July and is not theme-specific. You are welcome to submit any work you have as long as it complies with the submission guidelines. We look forward to receiving your work, be it a short story, poem, a photograph, a comic strip, or anything in between.

Mae rhaw yn gylchgrawn celfyddyddau a diwylliant newydd sy’n canolbwyntio ar y Gwaith creadigol a gynhyrchir yng Ngogledd Cymru, gan fyfyrwyr a’r gymuned leol. Disgwylir cyhoeddi ein rhifyn cyntaf ar y 1af o Orffenaf; ac nid yw’n thema-benodol. Mae croesoi chi gyflwyno unrhyw waith sydd genych chi cyhyd a’i fod yn cydymffurfio â’r canllawiau cyflwyno. Edrychwn ymalen at dderbyn eich gwaith, boed yn gerdd, ffotograff, stribed comig, neu unrhyw beth tebyg.

 

For more information visit our website / Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan:

www.rhawmagazine.wixsite.com/home

 

To submit your work, go to / I gyflwyno’ch gwaith, ewch i: 

www.rhawmagazine.wixsite.com/submission

 

 

One thought on “Call for Submissions

  1. Pingback: May Round-Up | ShortStops

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s